ویلا جنگلی

 • 420 تومان ویلا نیم پیلوت 155متری داخل شهرک ویو کاملا جنگلی3خوابه نیم پیلوت در چمستان
 • 430,000,000 تومان ویلا دوبلکس واقعه در چمستان150متری ویو جنگلی 3خوابه داخل شهرک برند دوبلکس در چمستان
 • 220,000,000 تومان ویلا همکف 90متری ویو کاملا جنگلی2خوابه سنند تک برگ فلت در چمستان
 • 220,000,000 تومان ویلا نیم پلد110متری داخل شهرک ویو کاملا جنگلی2خوابه فلت در چمستان
 • 150,000,000 تومان ویلا نیم پلد100متری داخل شهرک ویو کاملا جنگلی2خوابه سند دار فلت در نور
 • 270,000,000 تومان ویلا جنگلی واقعه در نور 110متری ویو جنگلی 3خوابه داخل شهرک سندار نیم پیلوت در نور
 • 280,000,000 تومان ویلا واقع در روستای امل/130متر بنا 3خوابه سند دار فلت در امل
 • 450,000,000 تومان ویلا نیم پیلد180متری ویو کاملا جنگلی3خوابه داخل شهرک استخر دار نیم پیلوت در نور
 • 450,000,000 تومان ویلا نیم پلد180متری داخل شهرک ویو کاملا جنگلی3خوابه نیم پیلوت در نور
 • 420 تومان ویلا دوبلکس واقعه در چمستان150متری ویو جنگلی 2خوابه داخل شهرک برند دوبلکس در نور
 • 290,000,000 تومان ویلا همکف واقعه در چمستان 135متری ویو جنگلی2خوابه داخل شهرک سندار فلت در چمستان
 • 2,900,000,000 تومان ویلا نیم پلد170متری داخل شهرک ویو کاملا جنگلی2خوابه نیم پیلوت در چمستان
 • 450,000,000 تومان ویلا دوبلکس واقعه در چمستان150متری ویو جنگلی 3خوابه داخل شهرک برند نیم پیلوت در چمستان
 • 570,000,000 تومان ویلا دوبلکس واقعه در چمستان 180متری ویو جنگلی 4خوابه داخل شهرک دوبلکس در چمستان
 • 330,000,000 تومان ویلا نیم پلد130متری داخل شهرک ویو کاملا جنگلی2خوابه نیم پیلوت در چمستان
 • 410,000,000 تومان ویلا نیم پلد170متری داخل شهرک ویو کاملا جنگلی2خوابه نیم پیلوت در چمستان
 • 450,000,000 تومان ویلا نیم پلد100متری داخل شهرک ویو کاملا جنگلی2خوابه نیم پیلوت در چمستان
 • 210,000,000 تومان ویلا نیم پلد100متری داخل شهرک ویو کاملا جنگلی3خوابه نیم پیلوت در چمستان
 • 2,500,000,000 تومان ویلا نیم پلد واقعه در چمستان120متری ویو جنگلی 3خوابه داخل شهرک برند نیم پیلوت در چمستان
 • 160,000,000 تومان ویلا دوبلکس واقعه در چمستان90متری ویو جنگلی2خوابه داخل شهرک برند فلت در چمستان
 • 160,000,000 تومان ویلا دوبلکس واقعه در چمستان80متری ویو جنگلی 2خوابه داخل شهرک برند فلت در چمستان
 • 5,000,000,000 تومان ویلا دوبلکس واقعه در چمستان195متری ویو جنگلی 3خوابه داخل شهرک برند دوبلکس در چمستان
 • 470,000,000 تومان ویلا دوبلکس واقعه در چمستان160متری ویو جنگلی 2خوابه داخل شهرک برند دوبلکس در چمستان
 • 650,000,000 تومان ویلا دل جنگل دوبلکس واقعه در چمستان 200متری ویو جنگلی 3خوابه داخل شهرک دوبلکس در چمستان
 • 750,000,000 تومان ویلا دوبلکس واقعه در چمستان250متری ویو جنگلی 3خوابه داخل شهرک برند اب برق گاز نصب دوبلکس در چمستان
 • 6,800,000,000 تومان ویلا دوبلکس جنگلی واقعه در چمستان 250متری ویو جنگلی 3خوابه داخل شهرک برند دوبلکس در چمستان
 • 890,000,000 تومان ویلا جنگلی واقعه در چمستان 210متری ویو جنگلی 3خوابه داخل شهرک سندار دوبلکس دوبلکس در چمستان
 • 790,000,000 تومان ویلا دل جنگل دوبلکس واقعه در چمستان 200متری ویو جنگلی 3خوابه سندار استخر دار دوبلکس در چمستان
 • 370,000,000 تومان ویلا دوبلکس واقعه در چمستان170متری ویو جنگلی 3خوابه داخل شهرک برند استخر دار دوبلکس در چمستان
 • 600,000,000 تومان ویلا جنگلی واقعه در چمستان 220متری ویو جنگلی 3خوابه داخل شهرک سندار دوبلکس در چمستان
 • 220,000,000 تومان ویلا فلت واقعه در چمستان 09متری ویو جنگلی 2خوابه سند شورایی نماسنگ فلت در چمستان
 • 380,000,000 تومان ویلا جنگلی واقعه در چمستان 160متری ویو جنگلی 2خوابه داخل شهرک دوبلکس در چمستان
 • 600,000,000 تومان فروش ویلای خاص در منطقه جاده نور 240زمین220بنا اب برق گاز نصب سند دار دوبلکس در چمستان
 • 1,000,000,000 تومان فروش ویلای بسیار عالی در منطقه خوش اب هوای جمستان ویو عالی 400زمین220بنا دوبلکس در چمستان
 • 330,000,000 تومان ویلای هکف منطقه چمستان 450زمین 2خواب 80 متری جنگلی /شهرکی نگهبانی همکف در چمستان
 • 270,000,000 تومان ویلای بسیار خوش ساخت زیبا در منطقه رویان نوشهر ویو عالی نزدیک اتوبان اصلی ویلا فلت در رویان
 • 180,000,000 تومان ویلای دوبلکس 2خواب در منطثه بالای جاده ویو جنگلی 2خواب نما رومی شهرکی ویلا دوبلکس در چمستان
 • 280,000,000 تومان ویلای دوبلکس در منطقه چمستان دارای 250زمین 190 بنای سه خواب سند دار ویلا دوبلکس در چمستان
 • 220,000,000 تومان فروش ویلا جنگلی/ویلا چمستان/3خواب مستر نزدیک جاده اصلی خوش مسیر ویلا نیم پیلت در چمستان
 • 110,000,000 تومان فروش ویلا همکف /جنگلی /نو ساخت /نما رومی /230زمین 100بنا 2خواب شهرکی ویلا فلت در چمستان
 • 120,000,000 تومان ویلا چمستان /جنگلی /250متری /2خوابه کوچه شخصی ویو عالی منطقه چمستان ویلا فلت در چمستان
 • 270,000,000 تومان فروش ویلای دوبلکس 4خوابه در منطقه چمستان 270زمین180بنا خوش ساخت ویلا دوبلکس در چمستان

ویژه ویلا جنگلی

اطلاعات تماس

تماس تلفنی با فروشندگان املاک بهار

09119136787 (سیفی)

09119024960 (غلامی)

09116840993 (ابراهیمی)

#

01143132282 املاک بهار

جستجوی پیشرفته