زمين تجاري

  • 100,000,000 تومان فروش زمین تجاری با قیمت مناسب|خرید با شرایط ویژه در شهر زیبای آمل زمین تجاری در آمل
  • 311,000,000 تومان فروش زمین تجاری با مجوز ساخت در خیابان نور شهر آمل|مناسب برای مغازه و رستوران ها و منزل مسکونی زمین تجاری در آمل